самоубиство


во неговите радикални тези
вредности се облекуваат во солзи
без збор шип има маж ги коментираше неговите радикални тези
банкротираат па тоа неколку погледи во солзи
низ богомила за срцето за тебе во сите кризи
беа во традиционализмот неговите радикални тези
ги исцрпам сите кризи
во моите порази

No comments:

Post a Comment