митска


сржта на нападот и да им
размислуваше агим
извесен кујтим
знаете што агим
ми стана јасно е извесен кујтим
кон него тоа не се што агим
дух ѝ потврди дека извесен кујтим
философот агим
во скопје белким

No comments:

Post a Comment