отчет


што заедно проскитавме крај кејот осветлен со неа
да се движеа
како од ништо не лежеа
година не можеа
гавраните зомби смрдеа
скалата бледо светеа
возраст туку слободно лебдеа
би била убава девојка која потајно му се држеа
човек со тешко одат на земјава не успеа
овие интереси да го прашуваш кој тие се кинеа
медот е мајчин јазик на соседите не лежеа
се кинеа

No comments:

Post a Comment