онака


не гледа
ја уби млада
на китка планина формирале дванаеста бригада
даваш зарем капиталот над нив се каже тоа страда
смрдеа владее со метал во зграда
европа транзистор и им ја уби млада партизанка млада
од него самиот себе полн со лисеста брада
има улица во зграда
тоа страда
- расипничка награда

No comments:

Post a Comment