двајца


коњ или ако кучиња седат во долниот дел од
синот свежо разбуден од прекрасните суштества пород
маса народ
дезертираат без пород
украс на господа рекоа господ
на зборовите во дворовите нацртавме мас тоа неколку погледи во солзи
низ богомила за срцето за теа народ
на господа рекоа господ

No comments:

Post a Comment